HIGIENIZACJA PACJENTA ORAZ METODY WYBIELANIA- EASY WHITE

TERMIN I MIEJSCE

brak

brak

brak

PROGRAM SZKOLENIA

PIERWSZA CZĘŚĆ – HIGIENIZACJA

Profilaktyka? Diagnostyka? Wstęp do leczenia chirurgicznego, zachowawczego, ortodontycznego, protetyki, implantologii? Przygotowanie do zabiegu wybielania? Faza recall? Świadomość i motywacja Pacjenta? Rola higienistki/higienisty stomatologicznej/go w tym zakresie jest nieoceniona pod warunkiem, iż swoje zadania wykonuje profesjonalnie. Profesjonalna wizyta higienizacyjna to właściwe podejście do Pacjenta, dobór narzędzi i materiałów, prawidłowa technika pracy, instruktaż higieniczny oraz motywacja Pacjenta. To wszystko na Naszym szkoleniu

BLOK TEORETYCZNY OK 90 MIN

  • Stan zdrowia jamy ustnej, a choroby ogólnoustrojowe

  • Wizyta higienizacyjna jako wstęp do leczenia stomatologicznego

  • Dokumentacja medyczna – wywiad, zgoda na leczenie, dokumentacja fotograficzna, właściwe opisanie zabiegu

  • Przygotowanie Pacjenta do zabiegu – dialog, nie monolog

  • Ergonomia – Pacjent jest ważny, ale nie zapominajmy o sobie

  • Usunięcie złogów nazębnych, piaskowanie, polishing –narzędzia, materiały, technika pracy

  • Profilaktyka fluorkowa

  • Zalecenia pozabiegowe

  • Instruktaż higieniczny

  • Ostrożność przede wszystkim – możliwe powikłania po zabiegu higienizacji

WARSZTATY PRAKTYCZNE

Ergonomiczna pozycja podczas pracy z Pacjentem.

Zabieg usunięcia złogów nazębnych, piaskowania i polishingu – ćwiczenia praktyczne z techniki wykonania zabiegu na fantomie lub pacjencie*.

* forma przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych pacjent lub fantom zależy od miejsca szkolenia (miasto) i wielkości grupy szkoleniowej.

 

DRUGA CZĘŚĆ – METODY WYBIELANIA

Wybielanie zębów jako proces chemiczny.- Zmiany prawne zgodne z dyrektywą UE.- Przegląd materiałów do wybielania zębów.- Metody wybielania:
gabinetowa
nakładkowa
wewnątrzkomorowa
domowa
mikroabrazja
– Plan leczenia.- Wskazania i przeciwwskazania.- Klasyfikacja pacjentów.- Prezentacja produktu do wybielania Philips ZOOM.
1. Pokaz wybielania zębów za pomocą systemu do wybielania Philips ZOOM.
2. Postępowanie po zabiegowe czyli klucz do wydłużenia efektu wybielania.
3. Dyskusja.

PROWADZĄCY

Magda.IMG_0117-1-1024x923

dypl.hig.stom. Magdalena Suszyńska

Dyplomowana higienistka stomatologiczna z kilkuletnim stażem. Swój rozwój,doświadczenie i pasję zawdzięcza współpracy z fantastycznymi lekarzami różnych specjalizacji, których spotkała na swojej drodze zawodowej. Praca w jednej z klinik stomatologicznych zainspirowała ją do poszerzania wiedzy na temat istoty czynnej asysty i pracy ergonomicznej oraz profesjonalnej obsługi Pacjenta. Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji. Jej cechą charakterystyczną jest nieustanna potrzeba doskonalenia się. W listopadzie 2014 r. podczas zebrania Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w Instytucie Stomatologii w Łodzi, miała przyjemność wygłosić wykład nt.Profesjonalna wizyta higienizacyjna. Wykładowca na sesji dla asystentek i higienistek stomatologicznych towarzyszącej 11 Sympozjum Central European Implant Academy w 2015 r. w Krakowie. Na co dzień przeprowadza zabiegi z zakresu higieny, profilaktyki i opieki pozabiegowej pamiętając o zasadzie „Pacjent świadomy, Pacjentem zmotywowanym”. Wykładowca w Policealnej Szkole dla Asystentek i Higienistek Stomatologicznych w Łodzi. Od 2015 r prowadzi wykłady i szkolenia praktyczne dla asystentek i higienistek stomatologicznych. W wolnych chwilach prowadzi zajęcia z zakresu higieny jamy ustnej w przedszkolach i szkołach podstawowych. Praca jest jej pasją, a zdobytą wiedzą i doświadczeniem pragnie się z Państwem podzielić podczas swoich wykładów.