PROFESJONALNA ASYSTA IMPLANTOLOGICZNA – EASY IMPLANT

TERMINY I MIEJSCA

Hotel IBIS Centrum al.Solidarności 165, 00-876 Warszawa

09.06.2018

300 pln

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie z zakresu profesjonalnej asysty implantologicznej obejmuje zagadnienia związane z implantologią od początku do końca. Podczas kursu zostaną szczegółowo omówione procedury przed, śród i poimplantacyjne, z uwzględnieniem roli higienizacji w przygotowaniu pacjenta i podtrzymaniu wyników leczenia. Każdy z uczestników dowie się, jak krok po kroku wygląda dobór pacjenta, jego przytowowanie do zabiegu, sam zabieg i jak powinno się dbać o wszczepy i mocowane na nich prace protetyczne, aby wyniki leczenia przyniosły zadowolenie i satysfakcje zarówno samemu użytkownikowi, jak i całemu zespołowi stomatologicznemu.

W trakcie szkolenia omówione zostaną:

Czynniki ryzyka ogólne i stomatologiczne

Wskazania do implantacji

Rozwiązania protetyczne

Wywiad i badania dodatkowe

Radiologia

Higiena i profilaktyka

Postępowanie przedzabiegowe

Zadania administracyjne

Instrumentarium

Przygotowanie gabinetu, instrumentarium i materiałów

Przygotowanie pacjenta i zespołu stomatologicznego

Zabieg implantacji krok po kroku

Dodatkowe zabiegi chirurgiczne

Dezynfekcja i sterylizacja narzędzi

Protetyka na implantach (odsłonięcie implantu, profil emergencji, wyciski, mocowanie prac protetycznych)

Higiena uzupełnień stałych i ruchomych

Recall

Blok I: Wiadomości ogólne, część przedchirurgiczna

Wiadomości ogólne (budowa, podział implantów, zalety)

Dobór Pacjenta – czynniki ryzyka ogólne i stomatologiczne

Wskazania po implantacji

Rozwiązania protetyczne

Czas implantacji

Protokół Branemarka – część przedchirurgiczna (wywiad i badania dodatkowe, radiologia, planowanie leczenia, postępowanie przedzabiegowe)

Blok II: Asystowanie przy zabiegu implantologicznym

Zadania administracyjne

Komponenty sterylne i niesterylne systemu implantologicznego

Faza przedoperacyjna (przygotowanie gabinetu, instrumentarium, materiałów, Pacjenta i zespołu stomatologicznego do zabiegu)

Zabieg implantacji

Wskazania po implantacji

Dodatkowe zabiegi chirurgiczne

Dezynfekcja i sterylizacja

Blok III: Rola higienistki stomatologicznej w opiece nad pacjentem implantologicznym

Znaczenie wywiadu lekarskiego

Przedimplantacyjna wizyta higienizacyjna

Instruktaż higieniczny (dobór rekomendacji, higiena okolic implantów)

Wskazania pozabiegowe

Stany zapalne wokół implantów – postępowanie

Poimplantacyjna wizyta higienizacyjna

Blok IV: Implantoprotetyka

Wgajanie implantu

Odsłonięcie implantu jedno- i dwuczasowe

Profil emergencji

Wyciski protetyczne (metodą łyżki otwartej, metodą łyżki zamkniętej)

Mocowanie prac protetycznych

Blok V: Warsztat praktyczny

Przygotowanie zespołu stomatologicznego do zabiegu implantologicznego

Podłączenie fizjodyspensera

Prezentacja niektórych narzędzi i materiałów stosowanych w implantologii