PROFESJONALNA ASYSTA IMPLANTOLOGICZNA – EASY IMPLANT


PROFESJONALNA ASYSTA IMPLANTOLOGICZNA

BRAK TERMINÓW

HOTEL IBIS al. Solidarności 165, Warszawa

CENA 250 PLN

PROGRAM SZKOLENIA

 

Szkolenie z zakresu profesjonalnej asysty implantologicznej obejmuje zagadnienia związane z implantologią od początku do końca. Podczas kursu zostaną szczegółowo omówione procedury przed, śród i poimplantacyjne, z uwzględnieniem roli higienizacji w przygotowaniu pacjenta i podtrzymaniu wyników leczenia. Każdy z uczestników dowie się, jak krok po kroku wygląda dobór pacjenta, jego przytowowanie do zabiegu, sam zabieg i jak powinno się dbać o wszczepy i mocowane na nich prace protetyczne, aby wyniki leczenia przyniosły zadowolenie i satysfakcje zarówno samemu użytkownikowi, jak i całemu zespołowi stomatologicznemu.

 

W trakcie szkolenia omówione zostaną:

 • Czynniki ryzyka ogólne i stomatologiczne

 • Wskazania do implantacji

 • Rozwiązania protetyczne

 • Wywiad i badania dodatkowe

 • Radiologia

 • Higiena i profilaktyka

 • Postępowanie przedzabiegowe

 • Zadania administracyjne

 • Instrumentarium

 • Przygotowanie gabinetu, instrumentarium i materiałów

 • Przygotowanie pacjenta i zespołu stomatologicznego

 • Zabieg implantacji krok po kroku

 • Dodatkowe zabiegi chirurgiczne

 • Dezynfekcja i sterylizacja narzędzi

 • Protetyka na implantach (odsłonięcie implantu, profil emergencji, wyciski, mocowanie prac protetycznych)

 • Higiena uzupełnień stałych i ruchomych

 • Recall

Blok I: Wiadomości ogólne, część przedchirurgiczna

 • Wiadomości ogólne (budowa, podział implantów, zalety)

 • Dobór Pacjenta – czynniki ryzyka ogólne i stomatologiczne

 • Wskazania po implantacji

 • Rozwiązania protetyczne

 • Czas implantacji

 • Protokół Branemarka – część przedchirurgiczna (wywiad i badania dodatkowe, radiologia, planowanie leczenia, postępowanie przedzabiegowe)

Blok II: Asystowanie przy zabiegu implantologicznym

 • Zadania administracyjne

 • Komponenty sterylne i niesterylne systemu implantologicznego

 • Faza przedoperacyjna (przygotowanie gabinetu, instrumentarium, materiałów, Pacjenta i zespołu stomatologicznego do zabiegu)

 • Zabieg implantacji

 • Wskazania po implantacji

 • Dodatkowe zabiegi chirurgiczne

 • Dezynfekcja i sterylizacja

Blok III: Rola higienistki stomatologicznej w opiece nad pacjentem implantologicznym

 • Znaczenie wywiadu lekarskiego

 • Przedimplantacyjna wizyta higienizacyjna

 • Instruktaż higieniczny (dobór rekomendacji, higiena okolic implantów)

 • Wskazania pozabiegowe

 • Stany zapalne wokół implantów – postępowanie

 • Poimplantacyjna wizyta higienizacyjna

Blok IV: Implantoprotetyka

 • Wgajanie implantu

 • Odsłonięcie implantu jedno- i dwuczasowe

 • Profil emergencji

 • Wyciski protetyczne (metodą łyżki otwartej, metodą łyżki zamkniętej)

 • Mocowanie prac protetycznych

Blok V: Warsztat praktyczny

 • Przygotowanie zespołu stomatologicznego do zabiegu implantologicznego

 • Podłączenie fizjodyspensera

 • Prezentacja niektórych narzędzi i materiałów stosowanych w implantologii

 

 

 

PROWADZĄCY

Aleksandra Szczepkowska

lekarz dentysta

Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Pasjonatka chirurgii i implantologii, uczestniczka wielu kursów krajowych i międzynarodowych z zakresu implantoprotetyki, periodontologii oraz stomatologii estetycznej. Autorka i współautorka prac naukowych.Podczas warsztatów implantologicznych firmy Catedral wprowadziła w asystowanie w implantologii już ponad 200 higienistek i asystentek stomatologicznych z całej Polski.

Magdalena Suszyńska

dyplomowana higienistka

Dyplomowana higienistka stomatologiczna z kilkuletnim stażem. Swój rozwój,doświadczenie i pasję zawdzięcza współpracy z fantastycznymi lekarzami różnych specjalizacji, których spotkała na swojej drodze zawodowej. Praca w jednej z klinik stomatologicznych zainspirowała ją do poszerzania wiedzy na temat istoty czynnej asysty i pracy ergonomicznej oraz profesjonalnej obsługi Pacjenta. Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji. Jej cechą charakterystyczną jest nieustanna potrzeba doskonalenia się. W listopadzie 2014 r. podczas zebrania Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w Instytucie Stomatologii w Łodzi, miała przyjemność wygłosić wykład nt.Profesjonalna wizyta higienizacyjna. Wykładowca na sesji dla asystentek i higienistek stomatologicznych towarzyszącej 11 Sympozjum Central European Implant Academy w 2015 r. w Krakowie. Na co dzień przeprowadza zabiegi z zakresu higieny, profilaktyki i opieki pozabiegowej pamiętając o zasadzie „Pacjent świadomy, Pacjentem zmotywowanym”. Wykładowca w Policealnej Szkole dla Asystentek i Higienistek Stomatologicznych w Łodzi. Od 2015 r prowadzi wykłady i szkolenia praktyczne dla asystentek i higienistek stomatologicznych. W wolnych chwilach prowadzi zajęcia z zakresu higieny jamy ustnej w przedszkolach i szkołach podstawowych. Praca jest jej pasją, a zdobytą wiedzą i doświadczeniem pragnie się z Państwem podzielić podczas swoich wykładów.

Zainteresowaliśmy Cię?

NASI PARTNERZY